St. Joseph
Heemskerk

Kerklaan 1
Heemskerk

Het St. Joseph is een bijzonder gebouw in Heemskerk dat voor veel inwoners een emotionele waarde heeft. Het gebouw is in 1940 in gebruik genomen als verpleeginrichting en later vergroot met een kraamzorgafdeling. Afgelopen jaren was het een plek voor muziekonderwijs en andere culturele activiteiten. Kortom: een gebouw met een ziel.

Ondanks het feit dat de gemeente zelf geen bestemming meer heeft voor het pand, wil zij dat het gebouw duurzaam in stand wordt gehouden en dat een toekomstige bestemming zowel qua functie als uitstraling een toegevoegde waarde oplevert voor Heemskerk als geheel. Daarom is de gemeente Heemskerk voornemens om het pand “St. Joseph” te verkopen onder bepaalde voorwaarden. Zowel op prijs en kwaliteit moet worden voldaan aan de gestelde minimumeisen. Uiteindelijk wordt de verkoop gegund aan de partij met het beste plan.

Minimaal bod€ 350.000
Perceelgrootte799 m2
Huidige bestemming*Enkelbestemming maatschappelijk en dubbelbestemming waarde Archeologie 4
VerdiepingenBegane grond, 1e etage, 2e etage en zolder
Bouwjaar1939, 1949 en 1959
BijzonderhedenGemeentelijk monument

*Voor nadere informatie over het huidige bestemming wordt verwezen naar de website: ruimtelijkeplannen.nl. Een eventueel beoogde functieverandering vraagt om een herziening van het vigerende bestemmingsplan. De gemeente zal zich inspannen om de procedures tijdig te doorlopen en te begeleiden, rekening houdend met haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de partij aan wie wordt gegund dat de desbetreffende procedure tijdig wordt aangevraagd.

Het gebouw
Het St. Joseph gebouw staat op de hoek van de Kerklaan en de Raadhuisstraat in de dorpskern van Heemskerk. Het maakt deel uit van een groter complex waar voorheen de verpleeginrichting St. Joseph was gevestigd. De verkoop heeft enkel betrekking op het hoofdgebouw. De aangrenzende woonvleugels haaks op het hoofdgebouw behoren niet tot de scope van de voorgenomen overdracht.

Karakteristieke elementen
Het St. Joseph is een gemeentelijk monument, dateert uit 1939 en is wat betreft behoud van de oorspronkelijke kenmerken relatief goed bewaard gebleven. Karakteristieke elementen zijn de voorgevel langs de Kerklaan, de voormalige kapel in de kopgevel en de klokkentoren met betonnen sierlijst. Het complex heeft stedenbouwkundige waarde vanwege zijn prominente en vrijstaande ligging op de hoek van de Kerklaan en de Raadhuisstraat.

Verkoopprocedure
De selectiefase is afgerond. Inmiddels zijn er uit alle inschrijvingen vijf kandidaten uitgenodigd om deel te nemen aan het vervolg, waarmee de gunningsfase van start is gegaan. In de gunningsfase wordt deze vijf inschrijvers verzocht om plan verder uit te werken en een compleet ondernemersplan met sluitende business case op te stellen. Onderstaand de belangrijkste datums in dit verkoopproces:
- Uiterste datum indienen voorstel en biedingen 14 september 2018 tot 12.00 uur
- Voornemen tot gunning oktober 2018

Contactgegevens
Eventuele vragen over de verkoop van St. Joseph kunnen worden gesteld aan Johan Zonderland van het Transformatorhuis via johan@transformatorhuis.nl.


foto'sdocumenten
Plattegronden – Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep BV, 2 juni 2008download
Overzicht 20-jarenplan Kerklaan 1, Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep BV, 20 maart 2017download
Redengevende beschrijving – Cultureel Erfgoed Noord-Holland de dato februari 2012download
Inspectierapport bliksembeveiliging, Heringa en Wuthrich Installatietechnieken, ref. SC101071 22 aug 2017download
Keuringsrapport lift, Liftinstituut, rapportnummer RP711346-v1 17 maart 2017download
Rapport Asbestinventarisatie, BK Ingenieurs B.V., projectnummer 180315 22 februari 2018download
Tekening BK Ingenieurs B.V. Grondwatermonitoring Kerklaan te Heemskerk projectnr. 150931 3 april 2017download
NIEUW Energie Prestatie Certificaat, BBA BV, afmeldnummer 472565217, dd 27 feb. 2018download
Energie Prestatie Certificaat, Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep BV, afmeldnr. 131039076, 22 aug. 2008download
kadastraal bericht 26 februari 2018download
Kadastrale kaart 27 februari 2018download
Grondaanbiedingstekening met kenmerk BO-101-125-568 23 februari 2018download
Eigendomsbewijs, akte van levering 15 oktober 1982download
Tussenrapportage St. Joseph gebouw verkoop onder voorwaarden, Transformatorhuis september 2017download
NIEUW Tekeningen vloeren behorende bij verbouwing (1960) St. Joseph Kerklaan 1 Heemskerkdownload
NIEUW Tekeningen gevels en doorsnede behorende bij verbouwing (1960) St. Joseph Kerklaan 1 Heemskerkdownload
NIEUW NEN2580 rapportage, Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep B.V. de dato 5 juni 2018download


Home